logo

Блог

Що впливає на ефективність добрив?

Що впливає на ефективність добрив?

Січень 19, 2018р.1374facebooktwittergoogle+


Ефективність добрив багато у чому залежить від ґрунтових, кліматичних, та організаційно - економічних умов.

Властивості ґрунту. Великий вплив на ефективність  добрив має тип і різновид ґрунту,  його гранулометричний і хімічний склад, рівень окультурення, водний режим та міст засвоюваних поживних речовин. На різних типах ґрунту окремі мінеральні добрива мають різне значення.

Волога. При плануванні системи удобрення необхідно враховувати й не однакову вимогу окремих сільськогосподарських культур щодо термінів зволоження.

Температурний режим впливає на ефективність добрив. Тому в різні періоди вегетації зі зміною температури проходять ті чи інші ґрунтові біохімічні процеси, пов’язані з мікробіологічною діяльністю, змінюється її вплив на швидкість розпаду органічної речовини ґрунту, нітрифікація, мобілізація та іммобілізація елементів живлення і , відповідно збільшується або зменшується потреба в добривах.

Мінеральні добрива значну роль відіграють у підвищенні морозостійкості зернових культур (наприклад можна за допомогою калійних і фосфорних добрив значно збільшити морозостійкість озимої пшениці).

Обробіток ґрунту. Ефективність добрив також залежить від прийомів обробітку ґрунту. Вологість ґрунту, його повітряний режим, діяльність мікроорганізмів та інші фактори впливають на ефективність добрив, залежно від прийомів обробітку ґрунтів.При збільшенні глибини оранки ефективність добрив, як правило, збільшується. Це значною мірою пов’язано з покращенням водного режиму рослин.

Від повітряного режиму ґрунту залежить розвиток кореневої системи рослин і її властивостей поглинання, а отже, і ефективність добрив. Якщо ґрунт має високу щільність і поганої аерації ріст коренів сповільнюється. При недостачі повітря пригнічується окислювальна діяльність кореневих виділень, тому доступність поживних речовин знижується.

Прийомами обробки ґрунту можна дещо посилити чи послабити дію добрив.

Густота насаджень.  Для кожної культури встановлено максимально можливу кількість рослин на 1 га, за якої забезпечується найкраще використання поживних речовин ґрунту та добрив. При зміні площі живлення рослин змінюється рівень забезпеченості вологою та елементами живлення. Покращення врожайності від збільшення щільності насаджень відбувається зі збільшенням норм добрив.

Так існує тісна залежність між ефективністю добрив і густотою насаджень рослин. Тому при розробці технології обробітку тих чи інших культур і сортів у конкретних умовах необхідно враховувати їх реакцію на збільшення норм добрив і густоти насаджень.

Терміни посіву. Зміна термінів розвитку рослин може мати суттєве значення. Так при дотриманні оптимальних термінів посіву рослини мають кращу стійкість до засухи, суховію, осінніх і весняних заморозків. Це у кінцевому результаті визначає ефективність добрив. При ранньому, а також пізньому посіві сільськогосподарських культур врожай знижується. Добрива ж здатні дещо зменшувати негативний вплив пізнього посіву.

Фітосанітарний стан ґрунту. Під дією добрив змінюється хімічний склад ґрунту, що впливає на розвиток збудників хвороб, комах. Різні види шкідливих організмів мають різні потреби до умов середовища. Внесення добрив може як пригнічувати так і стимулювати розвиток шкідників і хвороб.

При забур’яненості полів значно зменшується урожайність і послаблюється дія добрив. Тому важливою умовою високої ефективності добрив є розробка і впровадження заходів боротьби з бур’янами. Вони є сильними конкурентами культурних рослин у боротьбі за елементи живлення і часто виявляються переможцями у цій боротьбі, виніс ними поживних речовин більший, аніж у культури, яку обробляють.

Збільшення об’ємів застосування добрив повинно супроводжуватись покращенням заходів боротьби з бур’янами. При інтенсивному веденні сільськогосподарського виробництва важливу роль має наукове обґрунтоване застосування мінеральних добрив та гербіцидів. Це у багатьох  випадках покращує їх вплив на пригнічення бур’янів. Технологія використання мінеральних добрив та гербіцидів залежить від їх властивостей та оптимальних термінів внесення.

 

Висока ефективність добрив досягається лише з допомогою грамотного їх застосування з урахуванням кліматичних, агротехнічних умов та біологічних особливостей культур. Для цього на господарстві створюється система застосування добрив, щорічний план їх внесення.  


Назад

ТОВ «АГРО ПРЕСТИЖ»

Адреса офісу:
46008, м. Тернопіль,
вул. Острозького, буд. 48, офіс 41

Адреса складу:
с. Деренівка
Тербовлянський район
Тернопільська область
вул. Просмислова,4

Телефон/факс:
(0352) 43-59-86

E-mail:

volodymyr.kryvinskyy@agroprestyzh.com   - директор Кривінський Володимир Богданович

yurist@agroprestyzh.com - головний юрисконсульт Ткач Ірина Ярославівна

rostyslav.sapuzhak@agroprestyzh.com - заступник директора з комерційних питань Сапужак Ростислав Романович

buhgalter@agroprestyzh.com - бухгалтерія

volodymyr.sapuzhak@agroprestyzh.com -(тел. +380673536993) менеджер зі збуту відділ мінеральних добрив Сапужак Володимир Романович

iryna.bezkorovayna@agroprestyzh.com - логіст Безкоровайна Ірина Ігорівна

nataliya.kernitska@agroprestyzh.com - логіст Керніцька Наталія Михайлівна

Oksana.Lysa@agroprestyzh.com - логіст Лиса Оксана Романівна

sklad@agroprestyzh.com - склад

Зворотній зв'язок